Mes vadiname save krikščionimis. Vieni  – katalikai, liuteronai, reformatai, kiti – sekmininkai, adventistai, baptistai , metodistai,  treti  – iš „Tikėjimo žodžio“.

Šis Larry Norman (1947-2008) kūrinys paskatino susimąstyti, kad Jėzus dienų pabaigoje, paskutinio teismo metu visai nesidomės, kaip mes save vadinome, kokie išmintingi teologai ar Šventojo Rašto mokytojai buvome, kiek seminarijų baigėme už Atlanto. Jis tiesiog paklaus: kada mane aplankei, kai Aš buvau ligonis ar kalinys, kada mane pamaitinai, kai Aš buvau išalkęs. „Feed The Poor“ – išgirskime tiesą dabar.